THE SON OF THE KHMER EMPIRE Be informed that FB Account Sokheoun Pang is Fake Created by CPP Supporter​ to Defame and Complicate Me. Mine is Khmer Sovannaphumi

​​​បើខ្មែរមានមេដឹកនាំល្អ​​​ ខ្មែរអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរ!

Posts Tagged ‘Khmer King

ព្រឺទ្ធសភាក្រដាសនិតិកាលទី៣បើកដំណើរការហើយ

leave a comment »


.
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា បានបើកសម័យ ប្រជុំដំបូង នីតិកាលទី៣ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រមទាំង ជា ស៊ីម ព្រឹទ្ធសមាជិក នៃព្រឹទ្ធសភា ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន រួមទាំងសមាជិក សមាជិកា នៃព្រឹទ្ធសភា។

បញ្ជាក់៖ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ រយៈពេល ៦ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ ឆ្នាំ ២០១៨ មានចំនួន ៦១រូប។ ក្នុងនោះ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ៥៧រូប បានមកពី ការបោះ ឆ្នោត តាមលក្ខណៈអសកល កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ ដោយ គណបក្ស ប្រជាជន កម្ពុជាទទួលបាន ៤៦រូប និងគណបក្សសមរង្ស៊ីទទួលបាន ១១រូប។ ចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ២រូបទៀត ត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ គឺលោក អ៊ុំ ម៉ាន្នូរីន មានអាយុ ៨៨ឆ្នាំ ដែលជាព្រឹទ្ធបុរស មានអាយុច្រើនជាងគេនៅព្រឹទ្ធសភា និងលោក អៀវ បណ្ណាការ។ រីឯសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ២រូបផ្សេងទៀត ត្រូវជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភា នោះគឺសម្តេចរាជបុត្រីព្រះរៀម នរោត្តម បុប្ផាទេវី និងសម្តេច ស៊ីសុវត្ថិ ជីវ័នមុនីរ័ក្ស៕

Khmer-Siam Royal Family Tree

with 19 comments

By Khmerization
23rd July, 2010

1. Introduction

It is intriguing to learn that the Khmer and Thai royal families share the same ancestry. After an extensive search, I was able to obtain some crucial ancestry data and family lineage that have linked the two royal families together. What is more interesting is that both royal families were linked to the feudalistic family of Abhaiwongse, the rulers of Cambodia’s Battambang province and the aristocratic family of Bunnag, the most prominent and powerful family of ancient Thailand. With these interesting information, I will piece the jigsaw puzzles together in an attempt to link their ancestry in the article below. Read the rest of this entry »

South Carolina Monks Honor Jayavarman VII

with 2 comments

King Norodom Sihanouk, center, blesses a newly restored statue of King Jayavarman VII, at the National Museum (AP)

A Cambodian community in South Carolina is ready to celebrate a stupa to honor the ancient Khmer king Jayavarman VII.

Monks at the Sao Sokh San temple in Wellford, S.C.—home to about 300 Cambodian families—say they hope thousands of Cambodian-Americans will join in the ceremony to open the pagoda starting Tuesday.

“We want to show the four virtues of the great Bayon temple,” said venerable monk Sao Khon, head of the temple. “All these virtues that King Jayavarman VII spread to all human beings and religions in that period to protect the country.”

The stupa, which includes a Buddha relic on the third tier, took three years to build with money from Cambodian communities across the US.

“All the money came from Khmer people in Maine, Massachusetts, New York, Philadelphia, Connecticut, Rhode Island, North Carolina and South Carolina,” Sao Khon said.

Men Meya, a volunteer fundraiser from Rhode Island, said she spent 15 hours driving to the pagoda to help.

“It’s the first time that we built the stupa for Jayavarman VII in the States,” she said. “It’s a benefit to the Khmer society and people.”

Prom Samrit, another supporters of the stupa, said even though he’d spent money and energy on the stupa, he was glad it had been erected.

King Jayavarman VII said the suffering of all people was also his sufferingK,” he said.

NOTE:  GREAT JOBAs I have written in my booklet about our august King Jayavarman VII that if we the new generation come to power, his philosophy and morality  of leadership must be taught throughout the country to all Khmers. The study of his philosophy doctrine will be an obligation. His statute must be erected everywhere as a symbol of spreading national unity,  compassion, tolerance, and justice.

Cambodia and Thailand: The Accusation Game

leave a comment »

  

 

 

 

What do people often hear from Thailand saying about Cambodia? Well, Cambodia is known to many Thai people, Thai politicians, Thai intellectuals, and Thai scholars as the “betrayer, the insincere, and the distrustful,” written in their history, published by Thai media, and spoken out by their leaders and remembered in their people’s hearts.

 

Why are these terminologies used to paint the bad image of Cambodia? Has Thailand historically been affected and suffered by its relations with Cambodia? Yes, as Thailand has always claimed it.

 

The word which paints Cambodia as “the distrustful” is historically noted to hundreds of year back to the reign of king Naresuan, the king who freed Thailand (Siam) from the Burmese invasion in the 16th century. In the Thai history, it states that, the Khmer betrayed them by taking advantage of Thai weakness during the war with Burma, the Khmer attacked them. This word is thoroughly taught at school and learned and from then on they have labeled the Cambodians as “the distrustful.”

 

The word “insincere” is newly used after the border conflict between the two countries led to military clashes on 15th October 2008 which is written by Thanida Tansbpapo  who raised questions about Phnom Penh’s sincerity in settling the border dispute through diplomacy.

 

There is still another one which is just recently termed that is, “the betrayal.” The term is painted when Thailand accuses Cambodia of planting new landmines, at the Veal Entry next to Preah Vihear temple which seriously wounded three Thai soldiers, the the betrayal of the Ottawa Conevention, 1997.

 

Of course, these words sound good to the Thais but they really disturb the Cambodians and they even reflect back to the Thais themselves regarding to history and legality and as reaction to the Thai accusation, the Cambodians always react with the word “thief” or “the ungrateful” to term the Thais, but rarely officially publicized.

 

Historically, Naresuan was not able to win the war against Burma in his leadership without the full support of Khmer King, Sattha. King Sattha sent his brother, Prince Srisuphanma, to lead troops who were experts of war elephants and martial art to help king Naresuan to fight against the Burmese King Bayinnuang. The war was successfully fought and freed Thailand from Burma. The Khmer Prince pulled the troops back to the Khmer Kingdom after helping Naresuan to win the war and hoped to continue to build peace with Thailand. Yet Naresuan, in stead of being grateful to the Khmer King, was so worried about the Khmer power reemergence, so he ungratefully decided to completely destroy the Khmer might when the Khmer were tired of war after helping Thailand and without preparation. Thai leaders really don’t want this truth be revealed to their next generations being afraid of losing the chance to claim for superiority to the Khmer among their people, condemning from the public or independent scholars, losing political sympathy from the general Thais and most importantly this can play a role as the political instrument in order to inspire and strengthen the spirit of nationalism among the Thai future generations.

 

Who must be demanded for “sincerity” in the part of Cambodia or Thailand? It would be Cambodia if Cambodia doesn’t respect the 1904 and 1907 Siamese-French treaties and the verdict of International Court of Justice (ICJ), 1962.  But the Cambodia does respect these conditions. How about Thailand? As a matter of fact, Thailand must be the one that needs to show its sincerity at the first place because Thailand politically and intentionally shows that it doesn’t respect the 1904 and 1907 Siamese-French treaties, the verdict of ICJ, and the Paris Peace Accord, 1991 which Thailand itself legally recognized and signed and, in addition, it is even invading Cambodia. If Thailand were not a state but just an individual person, such an insult or abuse must be demanded for official apology, compensation, and other kinds of serious punishment according to law should there be any international judgment again.

 

The world clearly knows that Cambodia is ranked as one of the countries which have the most landmines in the world which planted from the Cambodian war of the 1970s into the 1990s. The landmine areas are geographically and politically marked the existence of Cambodian territory. So how can Thailand come up to such an accusation that Cambodia is the betrayal of the Ottawa Convention, 1997? Is Thailand really ignorant, as some Cambodians say about them, about history? Or is Thailand a perfect pretender?

 

In Thai territory, landmines do not exist since Thailand is always at peace. So, instead, Thailand should deserve the word “betrayal” or “thief ” named by Cambodia and the world for not respecting the spirit of the Paris Peace Accord, 1991.

 

Through centuries, Cambodia has been endured through all kinds of attack with both verbal and physical from her neighbors and remarkably Cambodian soft and compromised foreign policy has always been negatively paid back which historically happened with her neighbors.

 

With Thailand, the Thais always claimed that they helped Cambodia after the fall of the Khmer Empire and from the Pol Pot Regime to the present. How about the Khmers helped them to survive from the Mongolian huntin in the 12th century? How about the Khmer helped them to free from the Burma in the 16th century under the reign of Naresuan and the 18th century during the leadership of Taksin?

 

After the fall of the Khmer Empire, Thailand never helped Cambodia, but consistently invaded Cambodia in order to take control and compete for power balance against Vietnam.

 

During the Pol Pot regime, Thailand was not helping Cambodia to survive as they claimed but they helped push Cambodia destructively to die by secretively supporting the genocidal Khmer Rouge (KR) and other guerrilla groups in Cambodia during the1970s and 1980s through financial support and weapon trade, as Morton Abramowitz, former U.S. ambassador to Thailand, said in a 29 May 1994 Washington Post editorial that, “By graft or statecraft, Thailand has become [KR leader] Pol Pot’s best ally.” Interestingly, in April the new strongman in Bangkok, Army Commander Suchinda Krapayoon, told a US senator that he considered Pol Pot a “nice guy,” just as in 1985 the Foreign Minister of the previous dictatorship had described Pol Pot’s deputy, Son Sen, as “a very good man.” So, are all the good Thais in Thailand like Pol Pot and Son Sen? Is that what Thailand calls “help”?

 

In contradict to the spirit of Asean and United Nations and especially the memorandums and agreements signed by Thailand with its neighbors for respecting each country’s territorial integrity and strengthening friendship, Thailand is treacherously adopt the two-facial policy towards its neighbors as explicitly stated by a senior Thai official with security responsibilities, General Channa Samudvanija, to Milton Osborne, during an extended discussion of Thai-Cambodian relations in 1980 that, in essence, Thai policy towards Cambodia was to support those forces within the country that opposed the existing government. The rationale behind such a policy as the Realpolitik view of seeking to weaken a neighbor with which Thailand had substantial policy differences… According to this, can Cambodia trust Thailand in term of border resolution as it has publicly claimed? It can be trusted only if Thailand show its respect for all treaties it has signed and accepts the international body mediator such as UN or ICJ as proposed by Cambodia.

 

Respectively, the accusation game must be stopped because it gains for nothing but deepens the conflicts and hatred between the two countries and especially Thailand should take this chance to show the world that it is respecting the 1904 and 1907 Siamese-French treaties, the verdict of International Court of Justice (ICJ), 1962, and the spirit of the Paris Peace Accord, 1991 and withdraws its troops unconditionally from Cambodia. If Thailand can do so, friendship between the two countries will be re-strengthened, hatred will be healed, and accusations will be ended. Then, the two countries will peacefully co-exist.

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5,394 other followers