THE SON OF THE KHMER EMPIRE Be informed that FB Account Sokheoun Pang is Fake Created by CPP Supporter​ to Defame and Complicate Me. Mine is Khmer Sovannaphumi

​​​បើខ្មែរមានមេដឹកនាំល្អ​​​ ខ្មែរអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរ!

តើពួកគាត់រៀនប្រវត្តិសាស្រ្តមកពីណាបានជាប្រើពាក្យ “ខម” ថាជាខ្មែរ ?

with 4 comments


 

 

 

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ២០១២គេប្រគួត”យុទ្ធគុណខម”ដោយចុះផ្សាយនៅកោះសន្តិភាពនិងការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយ (http://kohsantepheapdaily.com.kh/article/53357.html)

ចំងល់៖តើពួកគាត់រៀនប្រវត្តិសាស្រ្តមកពីណាបានជាប្រើពាក្យ “ខម” ថាជាខ្មែរ ? ខ្ញុំមិនដែលលឺ​ទេ។ សូម្បីតែនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្តេចសង្ឃរាជ​ជួនណាតក៏ពាក្យ”ខម” មិនមានន័យថាខ្មែរឬអ្វីផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងក្បាច់គុណដែរ។

តាមពិតពាក្យនេះជាពាក្យកំលាយនៃភាសាថៃដែលហៅខ្មែរយើង។  តាមការបកស្រាយរបស់លោកសាស្រ្តាចារ្យ​ ប្រវត្តិសាស្រ្តថៃ Charnvit Kasetsiri (http://kyotoreview.cseas.kyoto-u.ac.jp/issue/issue2/article_242.html) បាននិយាយក្នុងអត្ថបទរបស់គាត់ស្តី អំពី«ទំនាក់ទំនងនៃសេចក្តី ស្រឡាញនិងស្អប់ខ្មែរថៃ » ថា៖”ការខ្វះកង្វះខាតនៃការយល់ដឹងបានឆ្លុះបញ្ចាំងដល់ការគិតពិចារណារបស់ជនជាតិថៃដែលមានការអប់រំនិងវណ្ណ៖អ្នកដឹកនាំមួយចំនួន ដែលបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងពាក្យ “ខម” និង ពាក្យ”ខ្មែរ” ដោយគិតថា”ខម” និង“ខ្មែរ” ជាជាតិសាសន៍ពីផ្សេងគ្នា។ ពួកគេអះ​អាងថាគឺជា”ខម” តែមិនមែន”ខ្មែរ” ទេដែលកសាងអង្គរវត្តនិងអង្គរធំដែលក្លាយជាមហារអច្ឆរិយវត្ថុ និងចក្រភពសម័យបុរាណនោះទេ។ ពួកគេអះអាង​បន្តថាតាមពិតវប្បធម៌ខ្មែរជាពិសេសរបាំពាក់មុខ (រៀមកេរិ៍) តាមពិតចំលងមកពីថៃ។

តាមពិតពាក្យ”ខម” គឺក្លាយមកពីពាក្យចាស់របស់ថៃ “ខ្មែរក្រោម Khmer krom” មានន័យថា “ខ្មែរនៅដីទាបឬក្រោម“។ក្នុងភាសានិយាយរបស់ថៃ ពាក្យ”ខ្មែរ” យូរ”ទៅត្រូវបានគេលប់ចោលហើយប្រើតែពក្យ “ក្រោម” សម្រាប់សំគាល់ខ្មែរ ដែលក្រោយមពាក្យនេះវិវត្តន៍ទៅជា “ខ្លម ឬកាឡម” និងទី​បំផុតក៏ក្លាយទៅជា “ខម” ជាពាក្យថៃហៅខ្មេរ។

តាមន័យនេះ មានន័យថាខ្មែររើសយកពាក្យថៃ “ខម” យកមកប្រើសម្រាប់ហៅជនជាតិខ្លួន ថាជា”ខ្មែរ”។ ដូច្នេះយុទ្ធគុណនេះគួរតែត្រូវបានហៅថា” យុទ្ធគុណខ្មែរ” ទើបត្រឹមត្រូវ។ គ្រាន់តែចង់ដឹងថាអស់លោកទៅរៀនប្រវត្តិសាស្រ្តមកពីណា ហើយបើមិនអាចឆ្លើយបានប្រកបដោយអំណះអំណាងទេ សូមដូរជាបន្ទាន់។
…………………….
This lack of understanding is reflected in the thinking of a considerable number of educated Thais and members of the ruling class, who distinguish between the Khom and the Khmer, considering them to be two separate ethnic groups. They assert that it was the Khom, not the Khmer, who built the majestic temple complexes at Angkor Wat and Angkor Thom and who founded one of the world’s truly magnificent ancient empires. They further claim that Khmer culture, for instance its various forms of masked dance drama, is merely a “derivative” of Thai culture. (This is despite the fact that the word “Khom” is derived from the old Thai “Khmer krom,” meaning “lowland Khmer.” In spoken Thai, “Khmer” was gradually dropped, leaving only “krom,” which over time became, first, “klom” or “kalom,” and then eventually “Khom.”)

Advertisements

4 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. ខម + ែម៉ ឬ ខម + េមរុ = បានេសចក្ដីថាែ ខ្មរគឺជាេ មេលីសេគ​អក្សកអក្សរខ​ខមពូជាឬកមពុជា

  sorya sun

  September 25, 2012 at 7:49 am

 2. ខ្មែរ = ខម + មេរុ ឬ ខម + ម៉ែ >> បានសេចក្ដីថា សាសន៍ ខម ជាមហាចក្រពត្តិ ជាមេ ឬ ជាម៉ែ ត្រូវថែរក្សាគ្រប់គ្រងលើជាតិសាសន៍រណបទាំងឡាយ ។ ហើយពួកគេតែងតែលើកសួយសារមក អង្គរវត្តជារាជធានី ជារៀងរាល់ឆ្នាំ តែចំណេរកាលមកនៅពេលដែលខ្មែរធ្លាក់ចុះ គេក៏លែងហៅថាជា <>តទៅទៀត ហើយពាក្យនេះក៏ហៅកាត់ខ្លីនៅត្រឹមថា <> ឯខ្មែរយើងក៏នៅតែហៅថាខ្លួនឯង <> រហូតមក នេះបើតាមខ្ញុំយល់ ។ តែយ៉ាងណា ក៏សូមអស់លោកមេត្តាទៅសិក្សាមើលពាក្យ <> តទៅទៀត ហើយនិងពាក្យ <> មើលមើល៍ ខ្ញុំសង្ស័យថាពីដើមអក្សរ <> ប្រហែលជាអាចប្រើជំនួសអក្សរ <> បានមើលទៅ ។
  សូមអរគុណ

  sorya sun

  September 25, 2012 at 8:53 am

 3. ខ្មែរ = ខម + មេរុ ឬ ខម + ម៉ែ >> បានសេចក្ដីថា សាសន៍ ជាមហាចក្រពត្តិ ជា ត្រូវថែរក្សាការពារលើជាតិសាសន៍រណបទាំងឡាយ ។ ហើយពួកគេតែងតែលើកសួយសារមក អង្គរវត្តជារាជធានី ជារៀងរាល់ឆ្នាំ តែចំណេរកាលមកនៅពេលដែលខ្មែរធ្លាក់ចុះ គេក៏លែងហៅថាជា តទៅទៀត។ ហើយពាក្យនេះក៏ហៅកាត់ខ្លីមកនៅត្រឹមថា ឯខ្មែរយើងក៏នៅតែហៅថាខ្លួនឯង រហូតមក នេះបើតាមខ្ញុំយល់ ។ តែយ៉ាងណា ក៏សូមអស់លោកមេត្តាទៅសិក្សាមើលពាក្យ តទៅទៀត ហើយក៏ដូចជាពាក្យ មើលមើល៍ ខ្ញុំសង្ស័យថាកាលពីដើមអក្សរ ប្រហែលជាអាចប្រើជំនួសអក្សរ បានមើលទៅ ។
  សូមអរគុណ

  Sorya Sun

  September 25, 2012 at 9:05 am

 4. ខ្មែរ = ខម + មេរុ ឬ ខម + ម៉ែ >> កមមេរុ កមម៉ែ បានសេចក្ដីថា ជាតិសាសន៍ គឺជាមហាចក្រពត្តិ ជាអ្នក ត្រូវថែរក្សា ការពារ លើជាតិសាសន៍រណបទាំងឡាយ ។ ហើយពួកគេតែងតែលើកសួយសារមក អង្គរវត្តជារាជធានី ជារៀងរាល់ឆ្នាំ តែចំណេរកាលមកនៅពេលដែលខ្មែរធ្លាក់ចុះ គេក៏លែងហៅថាជា មេ ឬជា ម៉ែ តទៅទៀត។ ហើយពាក្យនេះក៏ហៅកាត់ខ្លីមកនៅត្រឹមថាខម ឬ កមៈ ឯខ្មែរយើងក៏នៅតែហៅខ្លួនឯងថាខ្មែរខ្មែរ រហូតមក នេះបើតាមខ្ញុំយល់ ។ តែយ៉ាងណា ក៏សូមអស់លោកមេត្តាទៅសិក្សាមើលពាក្យ មេ មេរុ ម៉ែ តទៅទៀត ហើយក៏ដូចជាប្រៀបធៀបពាក្យ ខមពូជា កមពូជា កម្ពុជា មើលមើល៍ ខ្ញុំសង្ស័យថាកាលពីខ្មេរដើមអក្សរ ខ ប្រហែលជាអាចប្រើជំនួសអក្សរ ក បានមើលទៅ ។
  សូមអរគុណ

  Sorya Sun

  September 25, 2012 at 9:17 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: