THE SON OF THE KHMER EMPIRE Be informed that FB Account Sokheoun Pang is Fake Created by CPP Supporter​ to Defame and Complicate Me. Mine is Khmer Sovannaphumi

​​​បើខ្មែរមានមេដឹកនាំល្អ​​​ ខ្មែរអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរ!

Posts Tagged ‘Khmer Sovannaphumi

ចង់ដឹងថា តើបក្សប្រជាជនបានធ្វើ ឬកសាងអ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្មែរពីឆ្នាំ១៩៥១មក?

leave a comment »

ខ្មែរ សុវណ្ណភូមិ

លោក ខ្មែរ សុវណ្ណភូមិ

ចំពោះរឿងនេះ ខ្មែរ សុវណ្ណភូមិ សូមបែងចែកជាសង្ខេបក្នុង៤ដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

តំណាក់កាលទី១ ពីឆ្នាំបង្កើត១៩៥១-១៩៧៥៖ បក្សនេះជាបក្សយួន ហូ ជីមិញបង្កើតឲ្យខ្មែរវង្វេងជាតិមួយក្រុមដឹកនាំ។ ជាបក្សដើរតាមការដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តយួនទាំងស្រុង។ បានសហការជាមួយយួន យៀកកុង ចូលដីខ្មែរបង្កអុកឡុក ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរ ប្រឆាំងរាជានិយម បោះទីតាំងទ័ពក្នុងដីខ្មែរឲ្យអាមេរិកទំលាក់គ្រប់បែកសំលាប់ខ្មែរ ក្នុងសម័យសង្រគាមយួន-អាមេិរក និងចុងក្រោយរួមជាមួយយួនផ្តួលរំលំរបបលន់ ណុល កាន់អំណាចពីឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៩។ ក្នុងតំណាក់នេះមិនបានកសាងទេ តែនាំភ្លើងមកដុតខ្មែរ បំផ្លាញជាតិ និងសំលាប់ខ្មែរ។ Read the rest of this entry »

Advertisements

ចំណុចតូចមួយអាចបញ្ជាក់បានថា ហ៊ុន សែន ជាមេពុករលួយ បំផ្លាញជាតិស្រេចតែចិត្ត និងមិនអាណិតខ្មែរ

leave a comment »

 

លោក ខ្មែរ សុវណ្ណភូមិ

លោក ខ្មែរ សុវណ្ណភូមិ

ដោយ៖ ខ្មែរ សុវណ្ណភូមិ

រហូតមកដល់ពេលនេះ គ្មានអ្នកណាដឹងទេថា ហ៊ុន សែន ដែលមានឋានៈជានាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសកម្ពុជា មានទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីមានប៉ុន្មាននាក់ ទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្មាននាក់ ជំនួយការផ្ទាល់នាយករដ្ឋមន្រ្តីប៉ុន្មាននាក់ និងមន្រ្តីខុទ្ធការល័យនាយករដ្ឋមន្រ្តីប៉ុន្មាននាក់ នោះទេក្នុងអាណត្តិទី៥នៃរដ្ឋាភិបាលនេះ។ ពោលអ្វីៗគឺមិនដែលឲ្យរាស្រ្តយខ្មែរដឹងឡើយ ហើយការតែងតាំងទៀតសោធគឺធ្វើឡើងស្រេចតែនឹងក្បាលចិត្ត តែងតាំងពេលណាក៏បាន និងតែងតាំងអ្នកណាក៏បាន។ ជារួមទោះគ្មានតួលេខពិតប្រាកដក៏ដោយ តាមការសន្និដ្ឋានប្រហែលជាមិនខុសពីអាណត្តិមុនៗទេ ដោយ ហ៊ុន សែន មានទីប្រឹក្សា និងជំនួយការមិនតិចជាង ៣០០នាក់នោះទេ។ Read the rest of this entry »

៧ មករា ជាថ្ងៃយួនប្តូរយុទ្ធសាស្រ្តសំលាប់ និងឈ្លានពានខ្មែរ

leave a comment »

morning
ជនរួមឈាមជាទីគោរព,

សូមបញ្ជាក់ថា គ្រួសារ ខ្មែរ សុវណ្ណភូមិ មិនដែលគិតថាវាជាថ្ងៃកំណើតទី២ អ្វីនោះទេ ហើយក្រុមមនុស្សមាន ហ៊ុន សែន ជាស៊ីម និង ហេង សំរិន ក៏មិនមែនជាអ្នកមករំដោះខ្មែរដែរ។ មនុស្សទាំងនេះគ្រាន់តែជាកូនអុកយួនយកមកបន្តុប បន្លំភ្នែកខ្មែរ និងអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះ។

ជារួម ទិសដៅរបស់យួនគឺសំលាប់ខ្មែរឲ្យផុតពូជតាមរយៈរបបប៉ុលពត រួចនឹងលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរ។ តែយួនបរាជ័យដោយក្នុងជួរមេដឹកនាំប៉ុលពត (សូមបញ្ជាក់៖ ប៉ុលពតមានពីរប្រភេទគឺក្រុមប៉ុលពតចំណុះយួន និងក្រុមប៉ុលពតប្រឆាំងយួន) មានអ្នកប្រឆាំងយួនកាន់តែច្រើន និងចង់បានឯករាជ្យពីយួន ជាពិសេស គឺចរន្តអន្តរជាតិបាននឹងកំពុងរៀបចំជួយកម្ពុជានាពេលនោះ។ ដូច្នេះ បើទុកឲ្យអន្តរជាតិជួយ ពេលនោះគឺយួននឹងបាត់បង់ឳកាសបន្តសំលាប់ខ្មែរ និងគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរជារៀងរហូត។

យើងគួរពិចារណាករណីដូចតទៅ៖
Read the rest of this entry »

Khmer Mean Pouch

with one comment

Khmer Empire

I just recieved an article from Lok Pou Dy kareth on “Khmer Mean Pouch”.

The article is short but it bases on solid historical ground and it does reflect the way we are as Khmer, the Khmer who have lived on the Sovannaphumi land.

To read his article please click here: Khmer Mean Pouch by Dy Kareth

Written by Kolbot Khmer

April 27, 2009 at 12:39 pm